ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΣΤΟΧΟΣΗ δυνατότητα πρόσβασης σε απαραίτητες και χρήσιμες πληροφορίες, ο έλεγχος και η διευκόλυνση των διαδικασιών καθώς και η μείωση του κόστους λειτουργίας ως προϋποθέσεις για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, οδήγησαν τα στελέχη της Neda Intelligent Media στον σχεδιασμό μηχανογραφικών υπηρεσιών με στόχο την οργανωτική αναβάθμιση των πελατών της και την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των εκάστοτε προκλήσεων της αγοράς.

Υπηρεσίες υλοποίησης

Τι περιλαμβάνουν αυτές και που στοχεύουν :

1. Υλοποίησης Πληροφορικών Συστημάτων

Η Neda Intelligent Media σχεδιάζει και παρέχει υπηρεσίες σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε πελάτη και συνοδεύουν τα προϊόντα λογισμικού, ώστε να εφοδιάσουν τις επιχειρήσεις με εκείνο το πληροφοριακό σύστημα που θα αποτελέσει το επιχειρηματικό εργαλείο για την λειτουργία και ανάπτυξή τους μέσα από:

1. Την διοίκηση του έργου υλοποίησης
2. Την ανάλυση των αναγκών της επιχείρησης
3. Την παραμετροποίηση του λογισμικού σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες
4. Την εκπαίδευση των στελεχών στην χρήση του λογισμικού
5. Την διαμόρφωση του περιβάλλοντος λειτουργίας για κάθε χρήστη σύμφωνα με τις εργασίες του
6. Την διαμόρφωση συστήματος ελέγχου και διαχείρισης πληροφοριών
7. Την μεταφορά και προσαρμογή δεδομένων στο νέο πληροφοριακό σύστημα
8. Την παραμετροποίηση όλων των εντύπων που χρησιμοποιεί η επιχείρηση
9. Την επικοινωνία με απομακρυσμένα συστήματα
10. Την διασύνδεση με άλλα συστήματα
11. Την πιλοτική λειτουργία σε πραγματικές συνθήκες
12. Την παράδοση του Πληροφοριακού Συστήματος

2. Υλοποίησης Συστημάτων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

Στοχεύουν στην άριστη υποδομή για ομαλή και αδιάκοπη λειτουργία της επιχείρησης, στην διαφύλαξη των δεδομένων, στην εξασφάλιση της απαραίτητης ταχύτητας λειτουργίας, στην μέγιστη αξιοποίηση του λογισμικού, στην επεκτασιμότητα του συστήματος και στην καλύτερη σχέση κόστους – απόδοσης της επένδυσης. Περιλαμβάνουν:

1. Υπηρεσίες που αφορούν την μελέτη για την επιλογή του κατάλληλου μηχανολογικού εξοπλισμού σύμφωνα με τις απαιτήσεις μιας επιχείρησης.
2. Την τοπολογία των στοιχείων των υποσυστημάτων και του συστήματος.
3. Tην εγκατάσταση και παραμετροποίηση του κατάλληλου λογισμικού για την λειτουργία του συστήματος.
4. Την διασύνδεσή του με άλλα συτήματα απομακρυσμένα.
5. Την διασύνδεση με συστήματα τηλεπικοινωνιών ή άλλα.
6. Την δημιουργία συστήματος ασφαλείας
7. Την διαμόρφωση συστήματος διαχείρισης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.
8. Την διαμόρφωση συστήματος τοπικής ή απομακρυσμένης παρακολούθησης.
9. Tην εκπαίδευση στην χρήση των συστημάτων.
10. Την συντήρηση, αποκατάσταση, αναβάθμιση και επέκταση των συστημάτων.

3. Υλοποίησης συστημάτων επικοινωνίας

Συμβουλευτικές υπηρεσίες που αφορούν την επιλογή αλλά και υλοποίηση συστημάτων που αφορούν την τηλεπικοινωνία, την διασύνδεση συστημάτων Η/Υ για την διακίνηση και μεταφορά δεδομένων μεταξύ απομακρυσμένων σημείων, την διασύνδεση απομακρυσμένων τηλεφωνικών κέντρων, την επιλογή προγραμμάτων που εξυπηρετούν τις εκάστοτε τηλεπικοινωνιακές ανάγκες της επιχείρησης με γνώμονα την καλύτερη σχέση κόστους απόδοσης, την ποιότητα και την ασφάλεια.

1. Υπηρεσίες που αφορούν την μελέτη για την επιλογή του κατάλληλου μηχανολογικού εξοπλισμού και των κατάλληλων προγραμμάτων τηλεπικοινωνίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις μιας επιχείρησης.
2. Την υλοποίηση του τηλεπικοινωνιακού συστήματος.
3. Την διασύνδεσή του με άλλα συστήματα τοπικά ή απομακρυσμένα.

Τι κερδίζει ο πελάτης
1. Εξασφαλισμένο αποτέλεσμα λόγω της εμπειρίας από τις εκατοντάδες υλοποιήσεις που έχει κάνει η Neda Intelligent Media και τις δοκιμασμένες λύσεις που έχει ήδη προτείνει.
2. Μείωση του χρόνου μετάβασης στο νέο πληροφοριακό σύστημα εξαιτίας της εμπειρίας που έχουν τα στελέχη μας τόσο στην κατανόηση και τον εντοπισμό των αναγκών μιας επιχείρησης όσο και στον σχεδιασμό, την οργάνωση και την μέθοδο υλοποίησης των συστημάτων.
3. Ικανούς χρήστες είτε σε επίπεδο χειριστή είτε σε επίπεδο υπεύθυνου μηχανογράφησης καθώς τα στελέχη μας έχουν εκπαιδεύσει επιτυχώς πάνω από 5000 χρήστες.
4. Μείωση του κόστους μετάβασης, υλοποίησης και λειτουργίας.
5. Νέες ιδέες, διαφορετική οπτική στην προσέγγιση και την επίλυση των θεμάτων που τον απασχολούν και κυρίως έναν αξιόπιστο συνεργάτη.