ΚΑΡΙΕΡΑ

ΚΑΡΙΕΡΑΓια να ενταχθείτε στην ομάδα της Neda Intelligent Media  στείλτε το βιογραφικό σας στο info@neda.com.gr.

Οι θέσεις εργασίας που εμφανίζονται σε αυτή τη σελίδα είναι ενδεικτικές των προσόντων που απαιτούνται για εργασία σε κάποιο από τα τμήματα της εταιρείας.

Σύμβουλοι Υλοποίησης και υποστήριξης ERP συστημάτων.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν σπουδές Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικών ή Πληροφορικής και εμπειρία σε ERP ή τυποποιημένα προϊόντα Οικονομικής/ Εμπορικής Διαχείρισης. Tεχνικές γνώσεις σε SQL και προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση θα εκτιμηθούν ως επιπλέον προσόντα.

Υπεύθυνοι Πωλήσεων. Προώθηση τεχνολογικά προηγμένων προϊόντων λογισμικού σε μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις. Οι ιδανικοί υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν πτυχίο ΑΕΙ σε Οικονομικά, Πληροφορική ή Θετικές Επιστήμες, ευχέρεια στο γραπτό και προφορικό λόγο και ικανότητες στην παρουσίαση λογισμικού και στις οικονομικές διαπραγματεύσεις. Απαραίτητη προϋπόθεση η προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση σε εταιρείες του κλάδου παροχής υπηρεσιών.

Σύμβουλοι και υλοποιητές Δικτύων Η/Υ.

Υλοποίηση τοπικών και απομακρυσμένων δικτύων Η/Υ. Άριστη γνώση των προϊόντων της Microsoft και πιστοποίηση από την Cisco.

H Neda Intelligent Media προσφέρει:
Διαρκή εκπαίδευση σε νέες τεχνολογίες
Αξιοκρατικό περιβάλλον που δίνει τη δυνατότητα προσωπικής ανάπτυξης
Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.
Για όλες τις θέσεις προϋπόθεση είναι η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων και η πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
Για όλα τα βιογραφικά σημειώματα τηρείται απόλυτη εχεμύθεια.