ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣΜε πρώτο κριτήριο την απαίτηση για άμεσο και λεπτομερή έλεγχο του κόστους και δεύτερο την ενσωμάτωση των δεδομένων της παραγωγικής διαδικασίας στην συνολική εταιρική πληροφόρηση, η Neda Intelligent Media συμπεριέλαβε στις λύσεις δυνατότητες όπως:

Πλήρη παρακολούθηση τεχνικών προδιαγραφών.
Προκοστολόγηση προϊόντων και κατασκευών με αναλυτικά προϋπολογιστικά δεδομένα κόστους (σε αξία και σε ποσότητα).
Διαχείριση Εντολών Παραγωγής και Έκδοση τους με ρυθμιζόμενο Workflow.
Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παραγωγών - Αναλώσεων.
Εύκολη δημιουργία Τύπων Στοιχείων Κόστους για καλύτερο έλεγχο και παρακολούθηση των παραγόντων κόστους (Πρώτες ύλες - άμεσα εργατικά,έμμεσα κόστη – ΓΒΕ - λοιπά κόστη).
Πανίσχυρη Μηχανή επιμερισμού των Στοιχείων Κόστους στα τελικά Προϊόντα.
Αυτοματοποιημένη Εσωλογιστική κοστολόγηση παραγωγής με αυτόματη δημιουργία Φακέλων Κοστολόγησης.
Πλήρη ανάλυση κόστους για κάθε προϊόν - εντολή παραγωγής – κοστολογική περίοδο.

Επί πρόσθετα, για την κάλυψη των αναγκών οργάνωσης και ταυτόχρονης παρακολούθησης των έργων στις κατασκευαστικές εταιρίες δίνονται οι παρακάτω δυνατότητες:

Ταυτόχρονη παρακολούθησης πολλών εταιρειών – κοινοπραξιών.
Παρακολούθηση εργοταξίων-υποκαταστημάτων με αυτόνομη παρακολούθηση αποθηκών και εξόδων.
Ενοποιημένες καρτέλες πελατών – προμηθευτών για πολλές εταιρείες.
Παρακολούθηση καρτέλας έργου με ιεραρχική δομή (work breakdown structure).
Προϋπολογισμένο κόστος και προβλεπόμενα έσοδα ανά έργο.
Πληροφοριακά πεδία, έγγραφα, φωτογραφίες, σχεδιαγράμματα, σχόλια, ημερομηνίες για την εξατομίκευση των αναγκών ανάλογα με το είδος των έργων που διαχειριζόμαστε.
Διαχείριση των εκκρεμοτήτων και των ενεργειών που γίνονται στα πλαίσια του έργου.
Άμεση πρόσβαση από την οθόνη του έργου στα σχετικά παραστατικά συναλλαγών που έγιναν στα πλαίσια του έργου (έξοδα, παραδόσεις, τιμολογήσεις, πληρωμές, εγγυητικές κλπ.), του κόστους (απαιτήθηκαν τόσες ώρες απασχόλησης), κλπ.
Παρακολούθηση όλου του κύκλου ενός έργου με Προμετρήσεις-Επιμετρήσεις και Πιστοποιήσεις.
Πλήρης Οικονομική Εικόνα Εργου και πλήρης Καρτέλα Εργου.
Οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την Διαχείριση έργων οι οποίες αντλούνται από την δυνατότητα της πολυεταιρικής παρακολούθησης, της διαχείρισης των προσώπων και των εταιρικών διαστάσεων αλλά και τα έτοιμα πολυεταιρικά στατιστικά.


   Τα προϊόντα που επιλέγει η Neda Intelligent Media έχουν όλη την απαραίτητη λειτουργικότητα για να καλύψουν πλήρως τις αυξημένες ανάγκες των εταιρειών του κλάδου Τροφίμων και Ποτών. Συγκεκριμένα στις εταιρείες που ανήκουν στον κλάδο των Τροφίμων - Ποτών, λόγω της εγκατάστασης συστημάτων διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τα πρότυπα του EN ISO 9000 και της συμμόρφωσης τους σύμφωνα με τις αρχές του HACCP, προκύπτουν σημαντικά αυξημένες ανάγκες για τη διαχείριση πληροφοριών.   Ταυτόχρονα οι ανάγκες παραγωγής-αναλώσεων, κοστολόγησης (foodcost) και παρακολούθησης καταστημάτων για τις αλυσίδες εστίασης ή delivery καλύπτονται πλήρως. Οι βασικές ενσωματωμένες δυνατότητες των προϊόντων που δίνουν λύσεις στις ανάγκες αυτής αυτής της αγοράς είναι :

Πλήρης διαχείριση παρτίδας σε όλες τις εμπορικές και παραγωγικές διαδικασίες.
Ορισμός διαδικασιών παραγγελιών (πιστοποιημένοι προμηθευτές, βαθμολόγηση) και παραλαβών (διαχείριση στοιχείων και διαδικασίας εξυπηρέτησης των παραγγελιών αγορών).
Παρακολούθηση και χρήση στις αντίστοιχες κινήσεις των ημερομηνιών ελέγχου μίας παρτίδας (παραγωγής, λήξης, οριακή ημερομηνία παραγγελίας, αποστολής).
Ιχνηλασιμότητα προϊόντων (Tracing) σε όλον τον κύκλο από την αγορά–παραγωγή–πώληση-διανομή.
Αυτοματοποιημένη διαχείριση εγγυοδοσίας με δυνατότητα χρέωσης ειδών εγγυοδοσίας κατ’ επιλογή.
Αυτόματες αναλώσεις υλικών με βάση τις πωλήσεις καταστημάτων εστίασης ή delivery.
Κοστολόγηση foodcost με διάφορα μοντέλα συνολικά και ανά κατάστημα.
Παρακολούθηση πωλήσεων-αναλώσεων και εξόδων ανά κατάστημα.
Ορισμός Ειδικών Τιμοκαταλόγων ανά Πελάτη ή Ομάδα Πελατών και ανά Προμηθευτή.
Ορισμός Ειδικών Συμφωνιών και δυνατότητα τήρησης συνδυαστικών τιμοκαταλόγων ανά Πελάτη και Προμηθευτή.
Ορισμός Συμβάσεων και έλεγχος τιμολόγησης για την αποφυγή χειριστικών λαθών.
Πλήρης Διαχείριση Τριγωνικών συναλλαγών.
Ενσωματωμένο υποσύστημα διαχείρισης εγγράφων, που επιτρέπει την ηλεκτρονική τήρηση αρχείων (π.χ. περιγραφή τεχνικών προδιαγραφών, αλληλογραφία με πελάτες-προμηθευτές, σχετικά έγγραφα εισαγωγών-εξαγωγών, αρχεία με μετρήσεις των κρίσιμων σημείων ελέγχου κατά HACCP, κλπ) μέσα στο σύστημα.
Δυνατότητα παρακολούθησης merchandising.
Εργαλείο απεικόνισης των τηρούμενων διαδικασιών (workflow) και αυτοματοποίησης της εκτέλεσης τους, μέσω του οποίου επιτυγχάνεται η προσαρμογή σε διαδικασίες παραλαβών αγροτικών προϊόντων και δημιουργίας των εκκαθαρίσεων (εμπορικών και παραγωγικών).
Πλήθος έτοιμων αναφορών από τα υποσυστήματα Analytics και δυνατότητα δημιουργίας νέων από χρήστες με τα ενσωματωμένα υποσυστήματα δημιουργίας αναφορών, όψεων, γραφημάτων, κύβων.