ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΛΙΑΝΙΚΗ

ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ( RETAIL )Οι ιδιαιτερότητες της λιανικής πώλησης καλύπτονται αποτελεσματικά καθώς στον τομέα αυτό έχουμε φροντίσει να εφοδιάσουμε το σύστημα με όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, την δυνατότητα ανταλλαγής δεδομένων και την σύνδεση με συστήματα POS, Ταμειακές μηχανές, Barcode printers και readers κλπ. Επί πρόσθετα, στις αλυσίδες καταστημάτων παρέχεται η δυνατότητα λειτουργίας ONLINE αλλά και η αυτόματη μετάπτωση σε OFFLINE λειτουργία σε περίπτωση πτώσης μιας τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης. Η λύση αυτή συνδυάζει τα πλεονεκτήματα μίας ON-LINE λειτουργίας με την εγγυημένη διάρκεια λειτουργίας μίας τοπικής εγκατάστασης. Τα λειτουργικά χαρακτηριστικά που ενσωματώνουν οι παραπάνω λύσεις είναι :

Γρήγορη απόκριση και καταχώρηση λιανικής πώλησης και είσπραξης.

Πολλαπλοί τρόποι είσπραξης στην απόδειξη λιανικής (μετρητά, κάρτες, αξιόγραφα, ξένα νομίσματα).

Διαχείριση πιστωτικών καρτών και δόσεων – έλεγχος ορθότητας χρεώσεων από Τράπεζες.

Διαχείριση Barcodes οποιουδήποτε τύπου.

Διαχείριση επιστρεφομένων ειδών με χρωματική ένδειξη στην ίδια απόδειξη.

Διαδικασία κράτησης προϊόντος με προκαταβολή και συμψηφισμός προκαταβολής στην απόδειξη.

Συγκεντρωτική λογιστικοποίηση λιανικής ανά ημέρα.

Ταμειακός έλεγχος ανά ημέρα, θέση εργασίας και τρόπο πληρωμής.

Αυτόματο Replication που εξασφαλίζει τη συνεχή λειτουργία της λιανικής ακόμα και σε περίπτωση πτώσης της τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης.

Άμεση πληροφόρηση αποθεμάτων ειδών για όλα τα καταστήματα της αλυσίδας.

Δυνατότητα εφαρμογής κοινών τιμοκαταλόγων και εκπτωτικών πολιτικών.

Διαχείριση Loyalty Cards και πόντων.

Δυνατότητα παρακολούθησης και πληροφόρησης από πολλαπλές εταιρείες (multi company) και διαχείριση οποιουδήποτε οργανωτικού μοντέλου αλυσίδας (ιδιόκτητα, franchise, master franchisees κλπ)

Αυτόματη αποστολή δεδομένων μεταξύ εταιρειών που εγγυάται κοινά αρχεία ειδών, τιμοκαταλόγων σε όλες τις εταιρείες της αλυσίδας.

Αυτόματοι διεταιρικοί μετασχηματισμοί παραστατικών (πχ αποστολή εμπορευμάτων από τη χονδρική γίνεται αυτόματα εισαγωγή στην εταιρεία λιανικής ή το franchisee) που δε επιβάλλουν διπλοκαταχωρήσεις.

Διαδικασίες αυτοματοποιημένης παραγγελιοδοσίας, ελέγχου καθυστερήσεων παραλαβών και διαδικασιών εισαγωγής από το εξωτερικό.

Αναφορές πωλήσεων, αποθεμάτων, δαπανών κλπ για όλη την αλυσίδα (πολυεταιρικές αναφορές) και ανά franchise ή ιδιόκτητο κατάστημα. Η ανάλυση των πωλήσεων κατά ποσότητα, τζίρο και μικτό κέρδος γίνεται ανά ομάδες ειδών, κατάστημα, πωλητή, γεωγραφική ζώνη κλπ. με % συμμετοχής καθενός στο σύνολο.