ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ( CRM )Έχοντας αντιληφθεί στην πολύχρονη επαγγελματική μας δράση την βαρύτητα που έχει για κάθε επιχείρηση η σωστή διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες και τους συνεργάτες γενικότερα, επιλέξαμε τα κατάλληλα εργαλεία ώστε να προσφέρουμε μία ολοκληρωμένη και συνολική λύση σ’ αυτόν τον τομέα. Λύση προσανατολισμένη στον σωστό προγραμματισμό και την παρακολούθηση όλων των διεργασιών της επιχείρησης που αφορούν τους πελάτες και τους συναλλασσόμενους της. Ο στόχος, που επετεύχθη, είναι η επιχείρηση να μπορεί να έχει:

Συνολική εικόνα της επιχείρησης συνδυάζοντας σε πραγματικό χρόνο όλες τις εμπορικές, οικονομικές και λειτουργικές πληροφορίες για κάθε υπάρχοντα ή μελλοντικό συναλλασσόμενο.

Αυτοματοποίηση των εσωτερικών διαδικασιών με τη δημιουργία και εφαρμογή τυποποιημένων ροών εργασίας και ορισμού κανόνων και αυτοματισμών.

Αξιοποίηση της πληροφορίας από οπουδήποτε, με τη δυνατότητα λειτουργίας του συστήματος από απόσταση μέσα από το Microsoft® Outlook.

Αυτοματοποίηση των διαδικασιών λήψης και πρωτοκόλλησης εισερχόμενων και εξερχόμενων κλήσεων και μηνυμάτων και άμεση πρόσβαση σε αυτά από κάθε στέλεχος της επιχείρησης.

Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των εταιρικών διαδικασιών μέσα από πλήθος αναλυτικών και στατιστικών πληροφοριών.


Επί πρόσθετα, η διαπίστωση ότι μία τέτοια προσέγγιση στις μηχανογραφικές λύσεις μπορεί να βελτιώσει τις ίδιες τις διαδικασίες αυτές καθεαυτές, συμπληρώσαμε το βασικό σύστημα με υποσυστήματα όπως:

Σύστημα παρακολούθησης δραστηριότητας πωλήσεων

Ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης της δραστηριότητας του τμήματος πωλήσεων της επιχείρησής σας. Προσφέρει αμεσότητα στη διαχείριση του συνόλου των πληροφοριών για υπάρχοντες και υποψήφιους πελάτες ή συνεργάτες, τη συνολική εικόνα του pipeline των πωλήσεων, των ευκαιριών πώλησης, την πρόβλεψη των πωλήσεων και τη μέτρηση των αποτελεσμάτων, την αποτελεσματικότητα και το κόστος των διαδικασιών και τη συντόμευση του κύκλου πώλησης, τη συγκέντρωση στοιχείων για στατιστική ανάλυση και την καλύτερη προετοιμασία για νέες πωλήσεις. Επίσης, παρέχει διαφάνεια, ελεγξιμότητα των διαδικασιών πωλήσεων και πλούσια πληροφόρηση για τη στήριξη των διοικητικών αποφάσεων.

Σύστημα διαχείρισης ενεργειών Marketing

Πολύτιμο εργαλείο σχεδιασμού και υλοποίησης αποδοτικών προωθητικών ενεργειών και ερευνών ικανοποίησης πελατών, αξιοποίησης των δυνατοτήτων επαναληπτικής πώλησης στους υπάρχοντες πελάτες σας και αξιοποίησης των μεθόδους crossselling και upselling, συμβάλλοντας στην αύξηση των πωλήσεων και τη βελτίωση της εταιρικής εικόνας.

Σύστημα παρακολούθησης εξυπηρέτησης και φροντίδας πελατών

Ολοκληρωμένο σύστημα οργάνωσης και παρακολούθησης των εργασιών εξυπηρέτησης, που αποσκοπεί στην παροχή σταθερής ποιότητας υπηρεσιών, τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας και του κόστους, καθώς και τη βελτίωση της ικανοποίησης των πελατών σας. Καλύπτει όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων εξυπηρέτησης, όπως κλήσεις υποστήριξης – Help Desk, παροχή υπηρεσιών επισκευών – in-house & on-site, παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, διαχείριση παραπόνων, διαχείριση συμβάσεων υποστήριξης (SLA) και διαχείριση βάσης γνώσης. Το ολοκληρωμένο σύστημα Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων υποστηρίζει την πελατοκεντρική φιλοσοφία της επιχείρησης και την εφοδιάζει με τα κατάλληλα εργαλεία για να εξυπηρετεί τον πελάτη όπως αυτός επιθυμεί, άμεσα, ποιοτικά, σε προσωπικό επίπεδο, προσφέροντας το μέγιστο επίπεδο εξυπηρέτησης. να στοχεύσετε, σχεδιάσετε και να πραγματοποιήσετε επιτυχημένες προωθητικές κινήσεις marketing, να παρακολουθήσετε την αποτελεσματικότητά τους και να επιτύχετε την αύξηση της πελατειακής σας βάσης.