ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝΑναπτυγμένη σε τεχνολογία αιχμής αφού βασίζεται στη πιο σύγχρονη πλατφόρμα Microsoft® .net και σε Περιβάλλον Windows. Αντικαθιστά σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα οποιοδήποτε υπάρχον λογισμικό διαχείρισης εμπορευμάτων και προσφέρει εύκολη καταχώρηση, άμεση πληροφόρηση, απλότητα, ευχρηστία και εξοικείωση των χρηστών. Από την πρώτη ημέρα λειτουργίας του προσφέρει βέλτιστη λειτουργικότητα στις εταιρικές διαδικασίες και στις ροές εργασίας που μπορεί να εκμεταλλευτεί η επιχείρηση. Επίσης με την πλούσια και πολυδιάστατη πληροφόρηση που προσφέρει, δημιουργεί τις συνθήκες για καλύτερο έλεγχο και διαχείριση της επιχείρησης και των διαδικασιών της.

Τα πλεονεκτήματα της λύσης είναι προφανή και ενδεικτικά αναφέρονται :

Άμεση Δημιουργία Εντολής Φόρτωσης

Ευελιξία επιλογής χρέωσης της Φορτωτικής είτε στον Αποστολέα είτε στον Παραλήπτη

Μια φορά καταχώρηση των Βασικών Στοιχείων Συναλλασσομένου και μετά μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε ως Εντολέας είτε/και ως Αποστολέας είτε/και ως Παραλήπτης.

Διαχείριση Αντικαταβολών και Υπολοίπων χωρίς την δημιουργία πολλαπλών παραστατικών

Βέλτιστη Παρακολούθηση Αντικαταβολών και Υπολοίπων Πελατών

Διαχείριση στόλου οχημάτων