ΠΡΟΦΙΛ

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛΗ  Neda Intelligent Media είναι:

Εξειδικευμένη στην υλοποίηση ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων. Έχει την γνώση και την εμπειρία στην επιλογή των κατάλληλων προϊόντων και παίζει πρωτεύοντα ρόλο στην οργανωτική αναβάθμιση των επιχειρήσεων. Απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις που βλέπουν το πληροφοριακό τους σύστημα ως επένδυση και θέλουν να το αξιοποιήσουν για την ανάπτυξή τους, για την αποτελεσματικότερη λειτουργία τους και την βελτίωση της εικόνας τους. Σ’ αυτές που θέλουν να εφοδιάσουν τα στελέχη τους με εργαλεία για εύκολη, γρήγορη και αποτελεσματική διαχείριση και ανάλυση της πληροφορίας. Στις εταιρείες που επιδιώκουν την διαφοροποίηση και τον δυναμισμό.

Αποστολή της Neda Intelligent Media :

Να παρέχει υψηλού επιπέδου μηχανογραφικές λύσεις, ώστε να εξασφαλίζεται η βέλτιστη λειτουργία και η μέγιστη απόδοση των λύσεων που προτείνει και χρησιμοποιούν οι πελάτες της.

Να αξιοποιεί τις μεγάλες δυνατότητες και την ευελιξία των προϊόντων λογισμικού, την επιστημονική κατάρτιση και εμπειρία των στελεχών της, και προσανατολίζεται από το 1992 στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών για να εξασφαλίσουν οι επιχειρήσεις πελάτες της εκείνο το Πληροφοριακό Σύστημα που θα τους προσδώσει σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Στόχοι της Neda Intelligent Media  :

Στρατηγικές, Σταθερές και Μακρόχρονες συνεργασίες με καταξιωμένες εταιρείες.
Συνεχή προσαρμογή στις ολοένα μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς.
Την πλήρη κατανόηση των προκλήσεων και των αναγκών των επιχειρήσεων.
Την χρήση εργαλείων (προϊόντων) με τεχνολογική πρωτοπορία.
Τις καταπληκτικές ιδέες για έναν καλύτερο επιχειρηματικό κόσμο.

Η επιτυχία της Neda Intelligent Media  οφείλεται:

Στην ύπαρξη ανθρώπινου δυναμικού με εξειδίκευση, εμπειρία και υψηλό μορφωτικό επίπεδο.
Στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών αξιοποιώντας την εμπειρία από την συνεχή υποστήριξη και εξυπηρέτηση των αναγκών των πελατών.
Στην διασφάλιση της υψηλής ποιότητας με την αδιάκοπη ανάπτυξη τεχνογνωσίας, τον εκσυγχρονισμό, τις αξιόλογες συνεργασίες.
Στην αίσθηση ευθύνης που μας εξασφάλισε μακρόχρονες πελατειακές σχέσεις, την εμπιστοσύνη των προμηθευτών για την προώθηση των προϊόντων τους και την καθολική αναγνώριση από συνεργάτες και ανταγωνιστές.