ΠΟΡΕΙΑ

1992

Ίδρυση Εταιρείας

Ιδρύεται η Neda Intelligent Media από στελέχη με πενταετή εμπειρία στον χώρο της μηχανογράφησης επιχειρήσεων.

1994

αποφασίζει να προχωρήσει στην απόλυτη εξειδίκευση και συνεργάζεται αποκλειστικά με την εταιρία κατασκευής λογισμικού για εμπορικές επιχειρήσεις Computer Logic Α.Ε.. Την ίδια χρονιά οργανώνει τμήμα υποστήριξης μηχανολογικού εξοπλισμού και συνεργάζεται με τις εταιρίες Πουλιάδης & Συνεργάτες ΑΕΒΕ, CPI Α.Ε. και ΑΜΥ Α.Ε. με σκοπό την προώθηση ολοκληρωμένων λύσεων.

1995

και ενώ προωθεί επώνυμα Ηλεκτρονικά συστήματα υπολογιστών όπως Compaq και HP, σε συνεργασία με τους τεχνικούς της Πουλιάδης ΑΕΒΕ επιλέγουμε τις τεχνικές προδιαγραφές και τις διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου για την δημιουργία μίας σειράς αξιόπιστων ελληνικής συναρμολόγησης Η/Υ με σημαντικά μειωμένο κόστος από τα εισαγόμενα. Η Neda Intelligent Media το ίδιο έτος καθώς και για τα πέντε επόμενα βραβεύεται από την Computer Logic Α.Ε. για την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει στους πελάτες της.

1997

έχοντας πλήρη γνώση των αναγκών των επιχειρήσεων και της αγοράς, δημιουργεί τμήμα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των στελεχών των επιχειρήσεων πελατών της, με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση των μηχανογραφικών τους συστημάτων, την αναβάθμισης της γραμματειακής τους υποστήριξης, την οργάνωση των πωλήσεων, την βελτίωση της ενδοεπιχειρησιακής επικοινωνίας, την κατάρτιση επιχειρηματικού σχεδίου και προϋπολογισμού καθώς και την εξαγωγή, ερμηνεία, αξιολόγηση και αξιοποίηση των πληροφοριών.

1999

προσθέτει στις παρεχόμενες υπηρεσίες της και την μηχανογράφηση παραγωγικών και κατασκευαστικών μονάδων.

2000

αποκτά ιδιόκτητα γραφεία και οργανώνεται στην παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Το ίδιο έτος έχοντας διαπιστώσει κατά την διάρκεια των προηγούμενων ετών την ανάγκη για ευρύτερες υπηρεσίες στον επιχειρηματικό τομέα, συνεργάζεται με γραφείο δέκα δικηγόρων, με συμβούλους επιχειρήσεων και οικονομικούς συμβούλους εμπλουτίζοντας τις υπηρεσίες προς τους πελάτες της.

2003

γίνεται ένας από τους 50 αντιπροσώπους πανελλαδικώς της εταιρίας Tellas A.E. και σε συνεργασία με την Cisco προωθεί υπηρεσίες απομακρυσμένης διασύνδεσης στα πληροφοριακά συστήματα των πελατών της.

2004

κατανοώντας τις νέες προκλήσεις της αγοράς, τις εκτεταμένες ανάγκες των εταιριών και την διαφοροποίηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, εκπαιδεύεται και προχωρά στην συνεργασία και προώθηση των προϊόντων λογισμικού για επιχειρήσεις της εταιρίας Entersoft A.E. Ταυτόχρονα ενσωματώνει στις επιχειρηματικές της δραστηριότητες την εκπόνηση μελετών σε επιδοτούμενα προγράμματα για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων.

2005

προσθέτει στις παρεχόμενες υπηρεσίες της και την μηχανογράφηση παραγωγικών και κατασκευαστικών μονάδων.

2006

ολοκληρώνει την μεταφορά όλων των πελατών της στα νέα ERP πληροφοριακά συστήματα και..

2008

βραβεύεται από την εταιρία Entersoft Α.Ε. για την ποιότητα των υπηρεσιών στους πελάτες της.

2009

μεταφέρεται σε νέες εγκαταστάσεις 400 τμ.

2010

επεκτείνει την δραστηριότητά της στην πόλη των Αθηνών.

2010

Συνεργάζεται με την εταιρεία Albanis SA, αντιπρόσωπο της Motorola η οποία εξιδικεύεται σε προιόντα Mobile ( φορητά τερματικά, εκτυπωτών barcode κ.α )

2011

Βραβεύεται από την εταιρεία Epsilon-Net Βραβεύεται από την εταιρεία Epsilon Net για την ποιότητα των υπηρεσιών της.

2011

Εξειδικεύεται στην εφαρμογή και υλοποίηση συστημάτων WMS και MRP I – MRP II.

2012

Εξειδικεύεται στην εφαρμογή και υλοποίηση συστημάτων W.M.S και M.R.P

2013

Εξειδικεύεται στην εφαρμογή και υλοποίηση εφαρμογών Mobile ( SFA – XVAN )

2015

Πιστοποιείται για τρίτη φορά στους Platinum Συνεργάτης της Entersoft

2016

Εξειδικεύεται στην τεχνολογία WEB-API

2017

Βραβεύεται ως “ NEW TECHNOLOGIES PRODUCT PARTNERS OF THE YEAR 2017

2018

Κατάκτηση  του βραβείου SMEs Sales Partner of the year 2018
Με την βράβευση αυτή η Neda Intelligent media  αναγνωρίζεται για την αποτελεσματική της συνεργασία με την Entersoft . Βραβευθήκαμε ανάμεσα σε μία πλειάδα εταιρειών από όλη την Ελλάδα που αποτελούν το δίκτυο συνεργατών.

2019

Η επιμονή στην εξειδίκευση ώστε να παρέχουμε ακριβώς αυτό που χρειάζεται η επιχείρηση και να ταυτίζεται με την μέθοδο διοίκησης και λειτουργίας του επιχειρηματία μας οδήγησαν στην κατάκτηση των  βραβείων

  • Best Partner Year 2019
  • SMEs Sales Partner of the year 2019
  • Gold New Technologies 2019

2021

Για ακόμη μία  χρονιά επιβραβευόμαστε για την προσπάθεια μας στην παροχή  υψηλού επιπέδου μηχανογραφικών λύσεων καθώς και την αποτελεσματική μας συνεργασία με την Entersoft, κατακτώντας 3 βραβεία

  • Best Partner of the year 2021 Silver
  • SME Sales Partner 2021 Silver
  • New Technologies Partner 2021 Bronze