ΑΝΘΡΩΠΟΙ

ΑΝΘΡΩΠΟΙΟι άνθρωποι της Neda Intelligent Media είναι επιστήμονες από τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδος στους τομείς της Πληροφορικής, της Διοίκησης Επιχειρήσεων, του Marketing και των Οικονομικών. Συνεργαζόμενοι σχεδόν από την ίδρυση της εταιρίας, συμπλήρωσαν την εκπαίδευση και θεωρητική τους κατάρτιση με πολύχρονη εμπειρία στην υλοποίηση πληροφοριακών συστημάτων σε επιχειρήσεις και οργανισμούς.
Επανασχεδιάζουν τακτικά τις μεθόδους καταγραφής και αξιολόγησης των χαρακτηριστικών της αγοράς και των αναγκών των επιχειρήσεων, μελετούν αδιάκοπα και σε βάθος τα νέα προϊόντα και τις δυνατότητές τους, δημιουργούν διαρκώς νέες υπηρεσίες τόσο στην υλοποίηση όσο και στην εκπαίδευση και υποστήριξη των συστημάτων.

Το περιβάλλον εργασίας της εταιρείας μας χαρακτηρίζεται από ομαδικότητα και δημιουργικότητα.