ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΡΓΟ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΡΓΟΈχοντας πλήρη συνείδηση της εταιρικής και κοινωνικής της ευθύνης, λειτουργεί με υπευθυνότητα και σεβασμό απέναντι στο κοινωνικό σύνολο. Διαθέτει μέρος του χρόνου και των εσόδων της στον τομέα της εκπαίδευσης και πρακτικής εξάσκησης νέων επιστημόνων αλλά και σε φορείς ή ιδρύματα ατόμων με ειδικές ανάγκες, γεγονός που απορρέει από την αίσθηση ευγνωμοσύνης και την δέσμευσή της για συνεισφορά στην κοινωνία.

Με τη διάθεση να στηρίξουμε κάθε προσπάθεια βελτίωσης στην οργάνωση αλλά και την καλύτερη λειτουργία ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, η εταιρεία μας έχει «υιοθετήσει» την υποστήριξη με κάθε τρόπο στον τομέα μας, με δωρεάν παροχές, από την αρχή της λειτουργίας μας