17 Οκτωβρίου 2018

Η εταιρεία MEDICARE ΑΕΒΕ, δραστηριοποιείται από το 1992 στην παραγωγή και εμπορία απορρυπαντικών, καθαριστικών γενικής χρήσης, ειδικών καθαριστικών και προσωπικής περιποίησης. Επέλεξε την NEDA INTELLIGENT MEDIA και το ENTERSOFT EBS για την αναδιοργάνωση των εταιρικών της διαδικασιών, ενσωματώνοντας το ENTEROSFT SFA για την Αυτοματοποίηση των διαδικασιών πώλησης και το ENTEROSFT WMS για την οργάνωση και ολοκληρωμένη παρακολούθηση των αποθηκευτικών της χώρων.